CRI Online

په کراچي کې د سمندري غاړې ګارډ د ګڼ شمېر نشه يي توکيو او قاچاقي شرابو د له منځه وړلو په حال کې 

cri     (GMT+08:00) 2017-11-14 17:32:06

د نومبر په ۱۳مه نېټه، د پاکستان کراچي ته ورڅېرمه کې د هېواد د سمندري غاړې ګارډ د ګڼ شمېر نشه يي توکيو او قاچاقي شرابو د له منځه وړلو په حال کې دی.

اړوندې ليکنې
د مېلمنو ليکنځای