وانګ جي شان

وانګ جي شان، نارينه، د هان قوم، د ١٩٤٨ کال په جولای کې زيږيدلی،ټاټوبی يې د شان شي ولايت تيان چن دی، د ١٩٦٩ کال په جنورۍ کې يی په کار پيل کړ، د ١٩٨٣ کال په فبرورۍ کې يی د چين په کمونست ګوند کې شامل شو ، هغه د شي بي پوهنتون د تاريخ له څانګې څخه فارغ شو او د ليسانس کچه يې ترلاسه کړه او عالي رتبه اقتصاد پوه دی.
اوس د ګوند د مرکزي کميټې د سياسي څانګې غړی ، د صدراعظم مرستيال او ګوندي کميسيون غړی دی .
له ١٩٦٩ کال څخه تر ١٩٧١ کال پورې يې د شان سي ولايت د اين ان ولسوالۍ د فن جوانګ کميون تعليم يافه ځوان و.
له ١٩٧١ کال څخه تر ١٩٧٣ کال پورې يې د شاان شي ولايت په موزيم کې يې کار وکړ .
له ١٩٧٣ کال څخه تر ١٩٧٦ کال پورې يې د شي بي پوهنتون د تاريخ په څانګه کې يې زده کړه وکړه.
له ١٩٧٦ کال څخه تر ١٩٧٩ کال پورې يې د شاان شي ولايت په موزيم کې يې کار وکړ .
له ١٩٧٩ کال څخه تر ١٩٨٢ کال پورې يې د چين د ټولنيزو علومو د مدرن تاريخ په انستيتوټ کې ازموي څيړونکی و.
له ١٩٨٢ کال څخه تر ١٩٨٦ کال پورې يې د ګوند د مرکزي سکريتريت د کليوالو تګلارو په څيړنيزه څانګه کې کار وکړ او بيا يې د دولتي شورا د کليوالي پرمختګ د انستيتوټ د ارتباطي څانګې د مشر مرستيال و.
له ١٩٨٦ کال څخه تر ١٩٨٨ کال پورې يې د ګوند د مرکزي سکريتريت د کليوالو تګلارو د څيړنيزې څانګې عالي رتبه څيړونکی ، د دولتي شورا د کليوالي پرمختګ د انستيتوټ د ارتباطي څانګې مشر او د کليوالي اصلاحاتو د ازمويښتي ناحيو د دفتر مشر او د دولتي شورا د کليوالي پرمختګ د انستيتوټ د پرمختيا اکاډمۍ وکيل مشر او مشر و .
له ١٩٨٨ کال څخه تر ١٩٨٩ کال پورې د چين د کليوالي کريديت او پانګونې شرکت سرمنيجر ، د ګوندي کميسيون غړی و.
له ١٩٨٩ کال څخه تر ١٩٩٣ کال پورې يې د چين د ولسي ابادۍ بانک د مرستيالۍ او د بانک د ګوندي کميسيون د غړي دندې يې په غاړه درلودلې.
له ١٩٩٣ کال څخه تر ١٩٩٤ کال پورې يې د چين د ولسي بانک مرستيال او د ګوندي کميسيون غړی و.
له ١٩٩٤ کال څخه تر ١٩٩٦ کال پورې يې د چين د ولسي بانک رييس او د ګوندي کميسيون منشي و.
له ١٩٩٦ کال څخه تر ١٩٩٧ کال پورې يې د چين د ابادۍ بانک رييس او د ګوندي کميسيون منشي و .
له ١٩٩٧ کال څخه تر ١٩٩٨ کال پورې يې د ګوان دونګ ولايت د ګوندي کميټې دايمي غړی و .
له ١٩٩٨ کال څخه تر ٢٠٠٠ کال پورې يې د ګوان دونګ ولايت د ګوندي کميټې دايی غړی او د دې ولايت والي مرستيال و.
له ٢٠٠٠ کال څخه تر ٢٠٠٢ کال پورې د دولتي شورا د اقتصادي نظام د اصلاحاتو دفتر رييس او د ګوندي کميسيون غړی و.
له ٢٠٠٢کال څخه تر ٢٠٠٣کال پورې يې د هاي نان ولايت د ګوني کميټې منشي او د ولايت د ولسي کانګرس د دايمي کميسيون رييس و.
له ٢٠٠٣ کال څخه تر ٢٠٠٤ کال پورې يې د بيجينګ ښار د ګوندي کميټې د منشی مرستيال ، د ښاروال وکيل ، د بيجينګ واليمپيک لوبو د تشکيلاتي کميټې اجرايوي رييس او د ګوندي کميسيون د منشی مرستيال و.
له ٢٠٠٤ کال څخه تر ٢٠٠٧ کال پورې د بيجينګ ښار د ګوندي کميټې د منشی مرستيال ، ښاروال ، د بيجينګ د والمپيک لوبو د تشکيلاتي کميټې اجرايوي رييس او د ګوندي کميسيون د منشی مرمستيال و .
له ٢٠٠٧ کال څخه تر ٢٠٠٨ کال پورې د ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی و .
له ٢٠٠٨ کال څخه تر ٢٠١١ کال پورې يې د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی، د صدراعظم مرستيال، د ګوندي څانګې غړی او د ٢٠١٠ کال د شانګهای نړيوال نندارتون د انتظامي کميټې مشر و.
له ٢٠١١ کال تر ٢٠١٢ کال پورې يې د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی، د صدراعظم مرستيال، د ګوندي څانګې غړی و.
له ٢٠١٢ کال تر اوسه د مرکزي کميټې د سياسي بيورو دايمي غړی، د صدراعظم مرستيال او د ګوندي څانګې غړی دی.
د ګوند د مرکزي کميټې د سياسي بيورو غړی ، د صدراعظم مرستيال او د ګوندي کميسيون غړی و او د ګوند د ١٥دورې مرکزي کميټې کانديد غړی ، د ١٦ او ١٧ مرکزي کميټې غړی او ١٧ مرکزي کميټې د سياسي څانګی غړی و.