د مطلقې بې وزلۍ له منځه وړل: د نړۍ د بې وزلۍ په کمښت کې د چين بې ساری ګام
CRI2020-12-16 10:41:25
شريکول: