ليو ليو، د لرغونو کتابونو ډاکټره
CRI2021-04-12 17:15:12
شريکول:

د بېجينګ په کاپيټل کتابتون کې يو کاري ګروپ شته او دنده يې د ډکټرانو په شان د ارزښتناکو لرغونيو کتابونو او دوسيو ترميمول دي. ليو ليو د دې برخې يوه ډاکټره ده.