(( په ټول پروسيس کې پر ولسي ديموکراسۍ ټينګار کول ))
CMG2021-10-30 16:45:41
شريکول:

 (( په ټول پروسيس کې پر ولسي ديموکراسۍ ټينګار کول)) د چين يوه مهمه مفکوره ده او د دې هېواد د ځانګړتيا لرونکي سوسياليزم د ديموکراتيک سياست د ابادۍ لوری يې روښانه کړی.
نو په ټول پروسيس کې پر ولسي ديموکراسۍ ټينګار کول څه مانا لري؟ د ديموکراسۍ په اړه د ختيځې او لوېديځې نړۍ پېژندنه څه توپير لري؟
د چين مسئلې په اړه د امريکا کارپوه ډاکټر کوين ستاسو لپاره د چين ياده مفکوره تشریح کړي.