دوان وو اختر
CMG2022/06/03 18:18:04
شريکول:

د سږ کال د جون درېيمه نېټه د چين د کرنيزې جنترۍ د پنځمې مياشتې له پنځمې نېټې سره برابره ده

چينايان په همدې ورځ دوان وو اختر نمانځي.

چينايان په همدې ورځ د ځونګ ځه په نوم عنعنوي خواړه تياروي او په سيندونو کې د ښامار په بڼه کښتۍ چيلوي او په نورو ډول ډول دوديزو فعاليتونو دوان وو اختر نمانځي.

چينايان په همدې ورځ د چين د لرغونې دورې د حماسي شاعر چيو يوان ياد تازه کوي او د دې ترڅنګ خپلو خپلوانو او ملګرو ته د ناروغيو د مخنيوي نيکې هيلې وړاندې کوي.