غورسی لوبه! په پښتو کې په خوسي لوبه هم مشوره ده
CMG2022/08/27 16:10:23
شريکول:

غورسی لوبه! په پښتو کې په خوسي لوبه هم مشوره ده. دغه لوبه لویان او کوچنیان دواړه کوي. په تصویر کې ماشومان ګوری چې په څومره مینه باندې دغه لوبه تر سره کوي، دغه لوبه ځان ته ځانګړي قوانین لري. ایا تاسو دغه لوبه کړې ده؟