تنور
CMG2022/08/31 15:37:41
شريکول:

تنورونه د افغانستان په کليوالو سیمو کې ډېر کارول کيږي او افغانان د تنور ډوډۍ ډېره خوښوي.

 هر څوک تنورونه نه شي جوړولی، بلکې ځيني کسان یې له ځانګړې خاورې په خاصې طریقې جوړوي.

  د جوړېدو طریقه یې په تصویرونو کې لیدلی شی.