دغه دوه تنکي ماشومان په بادي ټوپک باندې نښه زده کوي
CMG2022/09/14 15:19:11
شريکول:

دغه دوه تنکي ماشومان، که څه هم خپله ټوله ورځ په ښار کې د خلکو د بوټونو په رنګولو تېروي، خو تر څنګ یې کله کله خپل زړه هم خوشاله کوي. دوی دلته په بادي ټوپک باندې نښه زده کوي. دوی په خپل زړه کې ګڼې هیلې لري.