تیارې جوړې شوې او یا یو ځل کارول شوې جامې
CMG2022/11/27 15:21:01
شريکول:

 تیارې جوړې شوې او یا یو ځل کارول شوې جامې. د میرویس میدان په سیمه کې، دغه ډول تیارې جوړې شوې جامې هم پلورل کېږي. هغه کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي، نو بیا دلته تیارې جوړې شوې جامې اخلي.