احمد ګل، خپل موټر ددې لپاره پاکوي، چې خپل فارغ شوی وراره پکې له پوهنتون څخه کور ته راولي.
CMG2022/12/26 15:52:27
شريکول:

احمد ګل، خپل موټر ددې لپاره پاکوي، چې خپل فارغ شوی وراره پکې له پوهنتون څخه کور ته راولي.