په کندهار کې مشهور تاریخي ځای (چهل زینې) یا څلوېښت زینې
CMG2023/02/05 14:08:39
شريکول:

په کندهار کې مشهور تاریخي ځای (چهل زینې) یا څلوېښت زینې.