مېچن
CMG2023/05/26 15:37:12
شريکول:

مېچن؛ دا هغه لومړنۍ کورنۍ اله ده، چې په کلیوالي سیمو کې به په پخوا زمانو کې خلکو مالګه  او نور دې ته ورته شیان ور باندې میده کول.