په غره کې د رمې (څارویو) څرول سخت کسب دی
CMG2023/09/03 15:04:48
شريکول:

په غره کې د رمې (څارویو) څرول سخت کسب دی. په پښتو ادب کې د شپونکي او رمې لپاره ډېرې ټپې هم ویل شوې دي د بېلګې په توګه:

 زه به رمې پسې لرګی واخلم شپونکی به شمه- تـــه مـې تـــر شــا د یاقربان ټپه کـــوه راپسې. 

که تاسو ته په دې اړه کومه ټپه یاد وي له موږ سره یې په کومنټ کې شریکه کړئ.