د ناخودو د نینې کولو کوره یا تنور
CMG2023/12/12 16:09:40
شريکول:

د ناخودو د نینې کولو کوره یا تنور

سوداګر او دکاندران په کوره يا ځانګړي تنور کې نخود پخوي او بيا یې بازار ته وړاندې کوي.