په کندوز ښار کې د سړک د ګلدانونو په بیا رغولو د ښاروالۍ بوخت کارکوونکي
CGTN2024/03/31 15:55:58
شريکول:

په کندوز ښار کې د سړک د ګلدانونو په بیا رغولو د ښاروالۍ بوخت کارکوونکي.