د سرسبزۍ کارکوونکي د (پستې) د ونو په اېښودلو بوخت دي
CGTN2024/04/02 15:10:00
شريکول:

د کابل ښار د قرغې په تفریحي سیمه کې د ښاروالۍ د سرسبزۍ کارکوونکي د (پستې) د ونو په اېښودلو بوخت دي.