د کابل ښار په جوی شېر سیمې کې د تازه ګلانو ګلخانه
CGTN2024/04/04 15:32:28
شريکول:

د کابل ښار په جوی شېر سیمې کې د تازه ګلانو ګلخانه.