د کابل په لوېدیځ کې د سردار محمد داوود خان ښارګوټي یوه څنډه.
CGTN2024/04/28 15:45:01
شريکول:

د کابل په لوېدیځ کې د سردار محمد داوود خان ښارګوټي یوه څنډه.