په کابل ښار کې د محمود هوتکي عالي لېسې ودانۍ
CGTN2024/04/30 15:53:55
شريکول:

په کابل ښار کې د محمود هوتکي عالي لېسې ودانۍ.