د کونړ په مروره ولسوالۍ کې له ښوونځي رخصت شوي زده کوونکي
CGTN2024/05/26 16:43:15
شريکول:

د کونړ په مروره ولسوالۍ کې له ښوونځي رخصت شوي  زده کوونکي