ښکلي ګلونه
CMG2024/06/01 15:56:32
شريکول:

ستاسو په سیمه کې دغه ګل په کوم نوم یادوي؟ دغه ګل ښکلی دی خو عمر یې ډېر کم دی.