په کابل ښار کې اسمایي واټ
CGTN2024/06/13 16:27:14
شريکول:

په کابل ښار کې اسمایي واټ