په کابل ښار کې د اسمایي غره پر سر مخابراتي ستنې
CGTN2024/06/13 16:27:56
شريکول:

په کابل ښار کې د اسمایي غره پر سر مخابراتي ستنې

دغه غر د خلکو ترمنځ د ټلویزیون غره په نوم هم مشهور دی.