په کابل ښار کې د سړک تر څنګ د هندواڼو او امونو هټۍ
CGTN2024/06/14 14:51:43
شريکول:

په کابل ښار کې د سړک تر څنګ د هندواڼو او امونو هټۍ