د  لوه  با  قوم
中国国际广播电台


       

          د  لوه با  قوم  په  عمده توګه  د  تبت  د خودمختارې سيمې د  جنوب  ختيځ  د  ٌ  لوه يو ٌ  په  ناحيه کښی  اوسيږی  او په عمده  توګه  په  کرنې  بوخت  دی٠

       د دی قوم  نارينه  عمومأ  هغه  واسکټ  اغوندی  کوم چه  د  پسونو له  وړيو څخه   اودل شويدی٠  خولۍ  يی  د  خرس  له پوستکو  يا  تاکونو څخه  جوړشويدی ٠  ښځې  يی  لنډ  لستوڼی  لرونکی  کميس  او  تنګه لمن  اغوندی٠  د دی قوم  د خلکو  عمده  غله جات  جوارې او وريجی  دی ٠