د شويو په نامه غوړي  په واسطه جوړشوي ګلان
中国国际广播电台

         

د شويو په نامه غوړي يعني د تبتيانو خاص او ځانګړي غوړي په واسطه جوړشوي ګلان يو بل نوم هم لري چې د منجمد غوړي په وسيله جوړشوي هنر بلل کيږي ٠ نوموړي هنر پراخ محتويات ترسيمولی شي ، مثلأ د بودايي او تاريخي کيسې ، افسانې او داسې نور، شکلونه يې هم ډير زيات دي د بيلګې په توګه ګلان ، واښه ، مرغان او حيوانان، وداني او شخصيتونه جوړيږي دغه شيان ډير لوړه هنري سويه لري ٠،

          د شويو غوړي په وسيله جوړشوي هنري ګلان لوي او کوچني دوه ډوله لري او خورا ښکلي رنګ هم لري ٠