وزير ( چو لونګ ) د ( جاو ) ملکی  ته نصيحت ورکوی
中国国际广播电台


        

د ميلاد نه دمخه په ٥ مه پيړۍ کښی چين  په زياتو  وړوکو ملکونو  ويشل  شوی ؤ ٠ او  د ( جاو ) د ملک واک چاری د ملکی په لاس کښی وی ٠ په هغه وخت کښی (  چين )  ملک تر نورو نه زيات غښتلی ؤ٠  هغه وغوښتل چه د ( جاو ) پر ملک باندی حمله وکړی ٠ نو د( جاو ) ملک چه د ( چين ) پر شوم نيت باندی خبر شو ، له خپل دوست ګونډی  ملک ( چی ) څخه يی د مرستی غوښتنه وکړه ٠ د( چی ) ملک د ځانی ګټی دپاره د ( جاو ) له ملک څخه غوښتنه وکړه چه  بايد لومړی  شهزاده ( چانګ ان ) د يرغمل په توګه د ( چی ) ملک  ته وسپاری   ٠څرنګه چه  شهزاده ( چانګ ان ) د ( جاو ) پر ملکی  باندی ډير ګران و  ٠ د( جاو )  ملکه په دی ويره کښی وه چه د( چی ) په ملک کښی خپل وړوکی زوی ته کوم خطر ورسول شی ٠ نو هغه په چوپه خوله ناسته وه او کوم ځواب يی ور نه کړ ٠ وزيرانو د خپل ملک د امنيت دپاره وار په واره ملکی ته وويل چه بايد د( چی ) غوښتنه ومنی ٠ نو ملکه ډيره په قهر شوه او دوی ته يی وويل چه که څوک  د ( چی ) د غوښتنی په باب بيا څه ووايی ،  نو زه به دده پرمخ  باندی څپيړه ووهم  ٠

يوه ورځ وزير ( چو لونګ ) چه د زياتوکارنامو له امله د ټولو له خواد درناوی وړ و ،  له ملکی څخه وغوښتنه وکړه چه ور سره وګوری ٠ ملکی فکر وکړ چه ( چولونګ ) به حتماُ د يرغمل  د موضوع په باب له ما سره خبری وکړی ٠  نو په قهر سره پر چوکۍ کيښناسته ٠ کله چه ( چو لونګ ) د ملکی مخ ته راورسيد ، يوازی د ملکی د حال احوال په باب يی زياتی  خبرې وکړی  او نور يی هيڅ و نه ويل ٠

د صحت د حال احوالو د پوښتنی په بهير کښی د ملکی قهر کم  او اواز يی هم نرم شو ٠ په دی وخت کښی ( چو لونګ ) وويل چه زما يو ١٥ کلن وړوکی زوی دی چه ( شو چی ) نوميږی او راباندی ډير ګران دی ٠ زه غواړم چه دغه زوی په درباری ګارد کښی شامل شی  ٠که څه هم هغه وړوکی  دی ، خو زه غواړم چه د مړينی نه مخکښی دغه بچی ملکی ته وسپارم څو چه  هغه ښه وروزی  ٠ ملکی وويل چه دا زما د فکر نه بهر دی چه سړی  هم له خپل ماشوم سره زياته مينه لری  ٠ وزير(  چو لونګ )چه وليدل  د ملکی  طبيعت اوس ښه شو،  نو ور ته وويل چه دا يو طبيعی حالت  دی چه  پر مور او پلار باندی  بچی ډير ګران دی ٠  خو زما په نظر ملکی د خپل زوی دپاره ښه راتلونکی نه دی هوار کړی ٠ ولی چه د لرغونی زمانی نه راهيسی داسی  شهزاده او شاهی لمسی لږ ليدل کيدل  چه د ميراث په توګه د پلار په  شاهی تخت ټينګ ناست ؤ ٠ ايا دوی د واک چارو د اداره کولو طاقت نه درلود ؟  نه ! علت يی دا دی  چه دوی که څه هم د پلار په حمايت  لوړ مقام ترلاسه کړی ؤ ، خو د دولت دپاره يی کومه کارنامه نه وه قايمه کړی ٠ نو کله چه  دوی سياسی واک ترلاسه کړی  خو په خپل لاس کښی يی نه شو ټينګ نيولی  ٠ اوس  که څه هم  شهزاده ( چانګ ان ) ستاسو په تضمين جګ مقام ترلاسه کړی دی  او  زياتی مځکی او جايدادونه هم ګټلی دی  ،  خو د دولت دپاره د  کارنامی د قايمولو فرصت ور ته نه دی برابر شوی ٠   نو که يوه ورځ ملکی له دنيا څخه سترګی پټی کړی ، شهزاده ( چانګ ان ) به څنګه په خپل  دولت کښی اصلی  مقام تينګ وساتی ؟  ٠ نو ځکه زما په نظر ملکی د شهزاده ( چانګ ان ) د راتلونکی په باب  دومره زيات فکر نه دی کړی ٠

ملکه  چه د وزير ( چو لونګ ) دغی  خبری يی واوريدی ، ور سره يی موافقه وکړه او  د ( چو لونګ ) خبری ومنلی ٠ نو د شهزاده ( چانګ ان ) دپاره يی ګاډی او نوکران برابر کړل او د يرغمل په توګه يی هغه د ( چی ) ملک ته وسپاره ٠   په دی حال کښی د(  چی ) پاچا ژمنه وکړه :  کله چه د ( جاو ) ملک د خارجی تيری سره مخامخ شی ،  د ( چی ) ملک به د عسکرو په ليږلو سره ور سره مرسته وکړی ٠