د کون په نامه اوپرا
中国国际广播电台


      
د کون په نامه اوپرا دوه سوه دير ش کاله تاريخ لري ، د ١٥٧٠ کال نه تر ١٨٠٠ کاله پوري دا وختد کون اوپراد ډيرې ترقي  کالونه وو او روښانه موفقيتونه يې ترلاسه کړل د کون اوپرا د چين د اوپراګانو او ډرامو د ودې دپاره ستر رول لوبولی دی او د بيجنګ اوپرا او نورو محلي اوپراګانو او ډرامو  د رامنځته کيدو اوپراختيا پر جريان باندې يې  مستقيمه اغيزه درلوده ، نوموړي اوپرا يو ډول عمومي او لوړه سويه لرونکي هنر دی چې په چين کې د زياتو اوپراګانوزيږنځی  لقب يې ترلاسه کړي دي