د سيوري په واسطه نمايش ( دوهمه برخه )
中国国际广播电台
 

      

د شمال لويديځ  چين  د شان سي په ولايت کي د سيوري په واسطه د تاريخي کيسو د تمثيل په وخت کي نمايش کوونکي اوپرا نه کوي ، بلکې په خبرو د کيسو محتويات نندارچيانو ته معرفي کوي .

 په دي عکس کي يو جنرال او نور څو عسکر د تګ په لاره کي ليدل کيږي