د سيوري په واسطه  نمايش ( دريمه برخه )

中国国际广播电台
 

د چين په شمالي ولايت شان سي کي د سيوري په واسطه د تاريخي کيسو د تمثيلولو په وخت کي استعمال شوي تمثالونه  په تک سور ، زرغون او ژيړ  ښکلو رنګ شويدي چه په دغو جوړو شويو تمثلونو کي د نيکمرغۍ ، د اوږده عمر ، زياتو ګټو ، زامنو د غوښتلو په غرض په هکله ډول ډول تمثالونه  ليدل کيږي . په نوموړو عکسونو کي د يوې نجلۍ د ځان أرايش حالت تر سترګو کيږي چه په لاندني عکس کي په ميز باندي هنداره او د أرايش صندوقچه او څوکۍ ليدل کيږي  چه د نجلۍ کالي ، ميز ،او څوکۍ  يي  د خالي کولو د ميتود په واسطه حکاکي شويدي .