د ماشومانو د لوبې خاورين  سامانونه ( دوهمه برخه )

中国国际广播电台
 

      

 په عکس کي د چين د مرکزي ولايت هه نان د حواي يانګ په سيمه کي د خوګ په شکل  د لوبې خاورين سامان ليدل کيږي چه يو خوګ د بل خوګ په سر باندي دی .