د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه  ( دريمه برخه )
中国国际广播电台
 

د چين د مرکزي سيمې د هه نان ولايت د جيو په ولسوالي کي د لوبې خاورين سامانونه د محلي عادتونو سره نژدي اړيکي لري . هر کال د چين د زراعتي جنتري د لومړنې مياشتې په پنځلسمه نيټه د څراغ  د جشن او د اوومې مياشتې په پنځلسمه نيټه د شيطان د  جشن په موده کي له خاورو څخه جوړ شوي شپيلۍ او د لوبې سامانونه خرڅيږي چه دغه د لوبې سامانونه عمومأ د هغو ښځو لخوا اخيستل کيږي چه يا د واده نه زيات کلونه وروسته لا هم بچي نه زيږوي يا زيات اولادونه غواړي .  

  په عکس کي په افسانه کي د اتو رب النوعانو څخه درې ارباب ليدل کيږي .