د چين د شان شي ولايت کلني انځورونه  
中国国际广播电台
 

      

د شان شي ولايت کلني انځورونه په جنوبي او شمالي سبک ويشل کيږي ، د شان شي ولايت په شمال کې کلني انځورونه په عمده توګه پر کړکيو باندې سريښيږي او محتويات يې  اکثرأ د اوپرا د کيسو څخه رااخيستل شوي دي ٠ په جنوب کې کلني انځورونه په عمده توګه د أسانو ، رب النوع او نورو څيزونو سره سم کښل کيږي ٠ د کلني محتويات يې د نيکمرغۍ ، او د نيکو هيلو او غوښتنو څخه ډک وي ٠