چينی باب   ٣

中国国际广播电台

 

      

( تصوير )

په  پورتنی  تصوير کی   د کلالۍ  منګی  چه  ورباندی   د لرغونی  چين  په  اوپراګانو کی  د شخصيتونو عکسونه  حکاکی  شوی  ،  د چين  په منځنی  برخه کی  د أن  حوی  په ولايت  کی  پيدا شوی  او  د کلالۍ څرګند محلی   هنری خصوصيات  لری  .  د نوموړی منګی  اصلی  رنګ  سور  دی   او په حکاکی  شويو شخصيتونو کی  يو ملکی  مامور  او بل   نظامی جنرال  ؤ  .