چينی باب  ٩
中国国际广播电台
 

     

   د ((کوی )) ښامار د رسم کښل شوی  چينی لوښی د  لرغونی  چين  د شانګ د سلسلی    په  دوره کی   يعنی  د ميلاد  د مخه  له  ١٦٠٠ نه  نيولی تر  ١٠٤٦ کالو  په اوږدو کی  د ميسی  لوښو  په  ډله کی  ډير  ليدل   کيدل    او پر ځينو چينی لوښو باندی  د (( کوی )) ښامار  له  دوو رسمونو څخه  د (( تاو تې ))  يو رسم  په جوړيدو سره  رسمونه   کښل  شوی دی .     د  روايت  له مخی   ((  تاو  تې  )) يوډول دزياتو خواړو  خوړونکی   وحشی  ځناور  ؤ  او د  لرغونی چين  پر زياتو  برنزی لوښو باندی د نوموړی ځناور  د سر    رسمونه  کښل  شوی   چه  ورته  د  ((  تاو تې  ))  رسم  ويل کيږی   .  د چين د يوان  ،  مينګ  او  چينګ  په  سلسلو کی  يعنی  د ميلاد  له  ١٣ می  پيړۍ  نه نيول  تر ١٩  می  پيړۍ  په اوږدو کی  ډير زيات هغه  چينی غابونه موجود ؤ  کوم  چه شکلونه  يی  په  لاندنی  تصوير کی  د  ((  کوی )) ښامار له  غاب  سره   مشابه دی  . 

   

( تصوير  ) 

په  پورتنی  تصوير کی  د  ((کوی  ښامار  ))  د  غاب   اصلی  رنګ  سپين    او  د رسمونو  رنګ  يی  شين  دی  . د نوموړی  غاب  په مرکز  کی د(( کوی )) يو ښامار او  په  شاوخوا کی  يی  دوه  ښاماران  کښل شوی دی