د کبانو ټوکرۍ

中国国际广播电台

 

    

 په عکس کي د بوتل په شکل د کبانو هغه ټوکرۍ ليدل کيږي چه د چين په جنوب کي ډيرې دي او د بانسو څخه جوړيږي . ددې ټوکرۍ په خوله باندي يوه کړی شته چه د کب نيونکي په ملا تړل کيږي . ددې ټوکرۍ د اوبدلو بهير اساسأ په درو مرحلو ويشل کيږي  لومړي د ټوکرۍ تل  ،  دوهمه منځنه برخه او درېمه د ټوکرۍ پاسني برخه اودل کيږي ، خو د اودلو طريقې يي ډول ډول  او ډيرې پيچلې دي  او هغه  ټوکرۍ چه د اودلو د بيلا بيلو طريقو له لارې جوړيږي ، په بيلابيلو ساحو کي استعماليږي او شکلونه يي هم بيل دي .