د  استراحت کټ

中国国际广播电台

       

کټ او د استراحت کټ لرغوني تاريخ  لري ، دوه زره درې سوه کاله دمخه په چين کي لرګين کټ استعماليده  او  دوه زره دوه سوه کاله دمخه د چين د هان په سلسله کي د استراحت کټ  اختراع شو .  کټ د بيديدو  او د استراحت کټ د  ناستې  او غزيدو دپاره دی . د استراحت کټ  يوازي د کټ نه تنګ او ټيټ دی او په هره کوټه کي ايښودل کيږي  او د يو يا دوو تنو دپاره استعماليږي . د چين د سون په سلسله کي يعني تقريقا يو زر کاله دمخه د استراحت لوي کټ رامنځته شو .  د مين او چينګ  په سلسلو کي يعني شپږ سوه کاله دمخه د استراحت  داسي کټ اختراع  شو چه درې خواوې يي بند دی .

 

 په عکس کي د استراحت کټ  د بانسو څخه جوړ شوی او شکل يي ډير ساده او ښکلي دی چه دغه کټ د ناستې ، غزيدو او بيديدو وړ دي .