چينګ  

中国国际广播电台


      

(( چينګ  ))  د چين   د موسيقی  په  ډله کی تر ټولو لرغونی ملی  اله  ده . په ډيری لرغونی زمانی يعنی  مورسالاری په ټولنه کی  ((  چينګ ))  ته   ډبره  او  اوازلرونکی  کره  ويل  کيدله  .  په  هغه وخت کی   خلک په  ماهی ګيرۍ  او ښکار مشغول  وو  او  په  وزګار وخت کی  به  يی    د بيلا بيلو  وحشی  حيواناتو په  پوستکو  کی  د ډبرو  په  ټکولو سره  نڅاوی  کولی  .  وروسته  د    دغه  ډول  تيږې  پر ځای  د موسيقی  نوموړی   ضربی  اله  رامنځ ته شوی ده .

   په  پيل  کی  په  عمده توګه  د  نيکه ګانو او اسلافو   د  سندرو او نڅاؤ  په   هنری  فعاليتونو کی  له  نوموړی  ساز الی څخه  استفاده  کيدله   . د  وخت  په  تيريدو سره  نوموړی  اله  د (( د  بيان  زنګ ))  په  نامه  د  ضربی  الی  په  شان  په  تيرو سلسلو کی   د  لوړو  طبقو د واکمنانو   د  جګړو   او عبادت  کولو په   شمول  په  بيلا بيلو فعاليتونو کی  اسعماليدله     . 

     اوس  به  د ((  چينګ  ))  په وسيله  غږوله شوی  يوه  چينی  نغمه  واورئ  .