د درو تنګناو داوبو دکنترول   پروژه 

中国国际广播电台

 

د يانګنځی  سيند داوبو د  انرژيو منابع  ډيری غنی  ښکاری ، ديانګنځی سيند ددرو تنګناو داوبو لګولو  پروژه د يانګځی سيند د عمومی  تنظيم او بهره بردارۍ  حساسه  پروژه ده . د درو تنګناو پروژه  د هو بی  ولايت د يی څانګ  ښار  په شان  دو  پينګ  کښی تطبيق  شوی او دغه ځای د يانګنځی سيند په منځنی برخه کښی  واقع دی . وادی  يی  ډيره پراخه ده او له ګرانيت څخه جوړشوی اساس  يی ډير کلک او مکمل دی، د يانګنځی  سيند په پاسنی برخه کښی د يو مليون مربع مترو په  مساحت داوبو سيمه کنتروليدای شی ، د زياتو  کلونو نه راهيسی  په منځنی ډول  د د پنځه سوو مليارډو مکعب  مترو په اندازه  اوبه  ور څخه تيريږی   .

     

داوبود مخزن  دلوی بندعمومی اوږدوالی به دری زره پنځه ديرش  متره دی ،داوبوسطح  يی يوسلو پنځه اويا  مترو ته او داوبو دمخزن  عمومی ظرفيت به نه ديرش  مليارډو دری سوو مليونومکعب  مترو ته رسيږی  .

     د يانګنځی سيند د درو تنګناو د پروژه   د بشپړيدو نه وروسته به دسيلاونو  د مخنيوۍ ، دبريښنا د توليدولو ، داوبو دحمل  و نقل ، توريزم ، د ايکالوژۍ د  ساتنی ،، دمحيط د پاکولو ، مځکو ته دخړوبولو  او شمالی  چين  ته له جنوبی چين څخه د اوبود  ليږدولو په شمول  نورو پروژی پر مخ  يوړل شی   .