د چين مشهور هوټلونه 

中国国际广播电台


     
 اوس په چين کې ټول ٨٨٨٠ ستوري لرونکي هوټلونه شته چې په دې جمله کې د تايوان ، هانګ کانګ او مکاو هوټلونه شامل نه دي ٠ دغه هوټلونه د چين په يوديرشو ولايتونو ، ښارونو او خودمختارو سيمو کې واقع دي په دغو ٨٨٨٠ هوټلونو کې نهه لکه کوټې شته چې له دې جملې څخه پنځه ستوري لرونکي هوټلونه ١٧٥ ، څلور ستوري لرونکي هوټلونه ٦٤٥ ، درې ستوري لرونکي هوټلونه ٢٨٤٦ ، دوه ستوري لرونکي هوټلونه ٤٤١٤ او يو ستوري لرونکي هوټلونه ٨١٠ دي ٠

په چين کې عمده پنځه ستوري لرونکي هوټلونه】                    

 

[بيجنګ]                                                              

د هټلونو نومونه

تيلفون لمبر

پته         
يجنګ هوټل ٦٥١٣٧٧٦٦ ١٠ ٨٦ د بيجنګ ښار د ختيخې ناحيې د ختيځ چانګ ان واټ  لمبر ٣٣
د چين لوي هوټل ٦٥٠٥٢٢٦٦١٠ ٨٦ د بيجنګ ښار د جيان ګو من نۍ واټ لمبر ١
چانګ چنګ هوټل ٦٥٩٠٥٥٦٦ ١٠ ٨٦ د چاو يانګ ناحيې د ختيځ دريم کړۍ شمالي لو لمبر ١٠
کون لون هوټل ٦٥٠٠٣٣٨٨ ٨٦ چاويانګ ناحيې د سين يوان نان لو
چانګ فو ګونګ هوټل ٦٥١٢٥٥٥٥ ١٠ ٨٦ جيان ګو من واي واټ لمبر ٢٦
ګوي بين لو هوټل ٦٥١٣٧٧٨٨ ١٠ ٨٦ د بيجنګ ښار د دونګ چانګ ان واټ لمبر ٣٥
سيانګ ګه ليله هوټل ٦٨٥١٢٢١١ ١٠ ٨٦ د بيجنګ ښار د هاي ديان ناحيې  ځيجويوان لو
وانګ فو هوټل ٦٥١٢٨٨٩٩ ١٠ ٨٦ د بيجنګ د دونګ چنګ ناحيې جين يو کوڅه

   [شانګهاي ]                                                       

د هټلونو نومونه تيلفون لمبر پته         
سين جين جيانګ هوټل ٦٤١٥١١٨٨ ٢١ ٨٦ د شانګهای ښار چانګ له لو لمبر ١٦١
هيلتون هوټل ٦٢٤٨٠٠٠٠ ٢١ ٨٦ شانګهای خواشان لو لمبر ٢٥٠
پودونګ سيانګ ګليله لوي هوټل ٦٨٨٢٨٨٨٨ ٢١  پودونګ سين چيوي فو چنګ لو لمبر ٣٣
پوتمانليجا هوټل  ٦٢٧٩٨٨٨٨٢١ ٨٦ چين ان چيوي نانجينګ شي لو لمبر ١٣٧٦

[تيان جين ]                                                    

د هټلونو نومونه تيلفون لمبر پته         
هيليتون لوي هوټل ٣٣٤٣٣٨٨ ٢٢ ٨٦  تيان جين ښار خه چيوي جين شان لو

 [ ګوانګ جو]                                                      

د هټلونو نومونه

تيلفون لمبر

پته         

ګوانګ جو باي تيان غه ميلمستون  ٨١٨٨٦٩٦٨ ٢٠ ٨٦

ګوانګ جو شاميان نان واټ لمبر ١

ګوانګ جو خوايوان هوټل ٨٣٣٣٨٩٨٩ ٢٠ ٨٦ ګوانګ جو ښار خوان شي دونګ لو لمبر ٣٦٨
جونګ ګو لوي هوټل ٨٦٦٦٣٣٨٨ ٢٠  ٨٦ ګوانګ جو ښار يوې سيوه ناحيه ليو خوا لو

                                                     [داليان]

 

د هټلونو نومونه تيلفون لمبر پته         
فولي خوا هوټل ٨٢٦٣٠٨٨٨٤١١ ٨٦ داليان ژن مين لو لمبر٦٠

                                                      [ سي ان ]

د هټلونو نومونه تيلفون لمبر پته         
کاي يوې ( ا فانګ ګونګ ) رستوران ٧٢٣١٢٣٤ ٢٩ ٨٦ سي ان دونګ دا جيې لمبر ١٥٨
هيليتون لوي هوټل ٤٢٦١٨٨٨ ٢٩ ٨٦ سي ان فونګ ګاو لو لمبر ١٢