[د چين قديمی کتابونو او تصويرونو خوښول]
 جيو اين او دده لخوا کښل شوي رسم•  
 تانګ اين او دده لخوا کښل شوي نقاشي•  
>>[د چين قديمی مجسمی خوښول]
 د عسکرو مجسمې• 
 ډول وهلی مجسمه•  
 نقره يی پرانګ•  
 د زرو لاسونو لرونکي  بودا ګوان اين•  
  د أس ميسي مجسمه چه پښه يي په يوې خڅۍ باندي   کيناست
  هغه خاورينه کاسه چه  ابتدايي نڅا ورباندي ليدل کيږي   

[د چين  د لرغون  پيژندنې کشف]
د چين  د قديمي  زمانې   د وريښمو لاره• 
د مايجي د  غرونو غار او د لو يانګ  د لونګ من  غار
د ځن  هو يي  مقبره  او د زنګ په شکل د چين لرغوني موسيقې اله
د اين سوي په نامه  د قديمي  ښار  بقايا او  د لاک  پر کاسه باندې  حکاکي شوي   خط• 
د سي  سيا د سلسلې  د  شاهي  هديرې  په  هکله   لرغون پيژندنه
د شان  سي  د فا من  د معبد  په  هکله  لرغون  پيژندنه
د سان  سينګ  دوي  لرغون پيژندنه
د مينګ د سلسلې  د اسلافو د هديرې   لرغون  پيژندنه
د مينګ سياو د  هديرې   لرغون  پيژندنه
د  ٌ  مينګ ٌ  د  سلسلې  د ديارلسو امپراطورانو د  هديرې   لرغون پيژندنه
د مان چينګ د ولسوالی لرغونی قبر او  د  يشم  له تختو څخه جوړشوی کالی

د ګوۍ جو د ولايت   له  لرغونی قبرونو څخه د لرغونی سلطنت   ٌ   يې لانګ ٌ  په باب معلومات  ترلاسه شويدی
چينی باب او چين
د هو نان  د ولايت  د   چانګ شا  ښار په  ما وانګ دوۍ  کښی د چين د  هان د  سلسلې  د  لرغونی هديرې  په باب  معلومات
د دوين هوانګ ښار د موګاوکو په نامه غارونه
د چين د  لومړی امپراطور  له  هديرې څخه  د  مسی کراچی او اسانو د  ايستل کيدو په باب معلومات
د عسکرو او  اسونو هغې  مجسمې  چه د چين د  ٌ چن ٌ  د سلسلې  د لومړی امپراطور له  هديرې څخه  ايستل شوی ، څنګه  جوړې شويدی
د نړۍ  تر ټولو  لوی  لرغونی دری پښې لرونکی مسی لوښی  څنګه  ريخته شويدی