• موږ او اوريدونکی 2008YY12MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY12MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY12MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY12MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY11MM09DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY11MM02DD
• مونږ او اورېدونکی 2008YY10MM25DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY10MM18DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY10MM18DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY09MM27DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY09MM20DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY09MM13DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY08MM07DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY07MM26DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY07MM18DD
• موږ او اورېدونکي 2008YY07MM12DD
• موږ او اورېدونکی 2008YY07MM05DD
• موږ او اورېدونكي 2008YY06MM28DD
• موږ او اورېدونکی 2008YY06MM21DD
• موږ او اورېدونکي 2008YY05MM31DD
• موږ او اورېدونكي 2008YY05MM17DD
• مونږ او اورېدونکی 2008YY05MM10DD
• موږ او اورېدونکي 2008YY05MM03DD
• مونږ او اورېدونکی 2008YY04MM26DD
• مونږ او اوريدونکي 2005YY11MM19DD
1 2
خبرونه او پروګرامونه په غږ کې
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040